inci Sözler

inci-sozler

İnsan aklın snırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez
ALBERT EINSTEIN

Olgun insan yapabileceğini söyleyen ve söylediğini yapan insandır
KONFİÇYUS

Gerçek arkadaş sağlık gibidirDeğeri ancak o yok olunca anlaşılır
CERVANTES

Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız
KONFİÇYUS

İnsanların yapabileceği en büyük fenalık kendisine olan güvenini kaybetmesidir
RİCHARD BERNEDİCİ

İnsansal öz, tek tek her bireyin doğasında bulunan bir soyutlama değildir Gerçekliği içersinde, bu, toplumsal ilişkilerin bütünüdür
KARL MARX

Aristotelesin söylediği inci gibi sözler

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir
İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler
Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer
Cesaret kuvvetle birleşince büsbütün artar
Umut, uyanık adamın rüyasıdır
Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır
Adalet önce devletten gelir
İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür
Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler

Honore de BALZAC’ın söylediği inci sözler

Hayat herkes için acı, çünkü benim boş yere dilediklerime sahip olmuş nice insanlar gördüm, onlar da mes�ut değil
İnsanın en zor katlandığı duygu acımadır, hele hak edince
Evlenme dâvaya benzer Mutlaka memnun olmayan bir taraf vardır
Yoksulluğun hüküm sürdüğü yerde ne utanma kalır, ne suç, ne namus, ne de ruh
Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür
Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır
Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur
Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir
Hiç kimse bir alışkanlığa veda etmek cesaretini gösteremez

Bernard SHAW’un söylediği inci gibi sözler

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz
Yaşlanmadan akıllanmayı çok isterdim
Yanlışlık fare deliğinden geçer, doğruluk kapılardan sığmaz
Susmanın kudretine inanıyorum Bu mevzu üzerinde saatlerce konuşabilirim
Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnız zamanında
Bir kelime yeterlidir, gerisi laftır
Moda kadınlara benzer, onun da havası vardır
Her şeyi düşünmek, çoğun her şeyi düzene sokmak demektir
Birçok insanın korkak olmaya cesareti yoktur
Yazı ile insan daya iyi yalan söyleyebilir
Zekanın sakıncası, insanı devamlı surette bir şeyler öğrenmeye zorlamasıdır
Erkeğin de, kadının da terbiyesi birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur
Aptallar, utanılacak bir şey yaptıkları zaman mazeret diye o işi her zaman yaptıklarını söylerler
Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının da akıllarını kullanır
Ben şaka yaparken gerçekleri söylerim, çünkü gerçekler dünyanın en gülünç şakalarıdır
Bu dünyada başarıya ulaşan insanlar istedikleri şartları yakalayan insanlardır Eğer onları bulamazlarsa, kendileri yaparlar
Parayı kazanmadan harcamaya nasıl hakkımız yoksa, mutluluğu da üretmeden tüketmeye hakkımız yoktur
Değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır
Çocuklarınıza ders vermek istiyorsanız (bu hiç de gerekli değil) kendinizi örnek gösterin Ama sizin gibi olmaları için değil, sizin gibi olmamaları için
Yapabilenler yapar; yapamayanlar yapmayı öğretir
Benim en iyi dostum terzimdir Çünkü ne zaman beni görse, derhal o andaki ölçülerimi alır Oysa bütün öteki tanıdıklarım benim hala eskisi gibi olduğumu düşünürler
Yalancının cezası; kimsenin kendine inanmayışı değil, asıl kendisinin kimseye inanmayışıdır
Merhamet sevgiye yakınsa, minnet onun aksine yakındır
Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder
Aşk, insana vakar, ağırbaşlılık, hatta güzellik verir

DOSTOYEVSKİ’nin inci sözleri

Bazı insanlar, ev köpekleri gibi, yamandıkları kapıdan ayrılmazlar
Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir
Çocukları seven hayatı da sever
Evlenme, boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikâh sağlam kalmazdı
Gözyaşları kurur
Hayata yeniden başlasaydım , saniyelerin nabzını tutardım
Hayatımızda en yüce, en güçlü, en faydalı dayanağımız ana baba evinden kalan hatıralarımızdır
İnsan yaşamayı ve yaşamamayı aynı şey diye kabul ettiği zaman hürriyete kavuşur
İnsanların bazen neye güldüklerini anlamak güçtür
İnsanların saadet kadar felakete de ihtiyacı vardır
İster tatlı, ister acı olsun, hatıra insana ıstırap verir
Kadını kalkındıran, onu uçurumun dibine kadar yuvarlanmaktan koruyarak hayata yeniden doğmasını sağlayan biricik kuvvet aşktır

Johann Wolfgang Von GOETHE’nin inci sözleri

Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır: Zamanınızı ve neşenizi çalarlar
Aşk ve sevinç büyük çabaların kanatlarıdır
Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli
Bir şey her şey için, her şey bir şey için vardır
Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar
Gönlümüz bize aklımızdan daha yakındır
Görev, içinde bulunduğumuz zamanın bizden istediği şeydir
İnsan ancak anladığı şeyi duyar
İnsan kendini hiçbir yerde, karıncalar gibi kaynaşan kalabalığı yarıp geçtiği zamanki kadar yalnız hissedemez
İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olduğu zaman duyar
İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir
Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır
Mükemmel insanların aksayan tarafları daha çok göze batar
Samimi olmayı vaad edebilirim; tarafsız olmayı asla
Sevmek, inanmak demektir
Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır

KONFÜÇYÜS’ün inci özlü sözleri

Vefa ve samimiyet ilk prensipleriniz olmalıdır
Eğer kusurların varsa, onlardan kurtulmaya çalışmalısın ve bundan korkmamalısın
Yapılmış şeyler üzerinde konuşmak lüzumsuzdur, geçmiş şeyleri ayıplamak da manasızdır
Bir insan sabahleyin doğru yolda ise, akşam saatlerinde de öyle kalacak ve bundan pişman olmayacaktır
Tevazu ile konuşmayan bir kişi, zamanla bununla ilgili bütün kelimeleri de tamamıyla unutabilir
Kelimelerin kuvvetini bilmeyen insanlarla esaslı bir konuyu konuşmak mümkün değildir
İhtiyatlı insan nadiren hata işler
Doğaya göre bütün insanlar birdir, fakat pratikte birbirlerinden dehşetli ayrılık gösterirler

William SHAKESPEARE’in anlamlı inci gibi sözleri

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir
Hiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir
İnsanların yaptıkları fenalıklar arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür
Herkese kulağını, ama çok azına sesini ver
Ah! Bu kadar okudum, bu kadar öykü ya da destan duydum, aşkın yolu asla düz gitmiyor
İyimser, yaranın üstünde artık kabuk, kötümser ise kabuğun altında yine yara görür
Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkınışların teşvikcisidir
Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç
Geçmiş bir dost için yakınmak yeni dertler edinmektir
Cehalet Tanrının laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır
Nasıl bir at, üzerindeki zengin koşumların farkına varmazsa insan da içinde yaşadığı nimetlerin öyle farkına varmaz
Bir iftira başka iftiraları doğurur
Aşk bir deliliktir
Daha iyi, iyinin düşmanıdır
Yiğitlik intikam kazanmakta değil, tahammül göstermektedir
Geçmiş bir felakete üzülmek, bir yenisini davet etmenin en emin yoludur
Aslında hiç bir şey iyi veya kötü değildir Her şey bizim onlar hakkında düşündüğümüze bağlıdır

Leo Nikolaevich TOLSTOY’un söylediği sözler

Af dileyen, kendi kendini itham eder
Aşk, kızıl gibi geçirilmesi gereken bir hastalıktır
Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir
Bir insanı, bulunduğu mevki ile değil, göz koyduğu mevkiyle ölçmelidir
Güzel olan sevgili değil, sevgili olan güzeldir
Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez
Hırsları kökünden atmak mümkün değildir Onları sadece asıl ülkülerine doğru yöneltmeğe çalışmalı
İnanç, hayatın kuvvetidir
İnsanlar seni, istedikleri kadar bilsinler, ama kendi kendini aldatabilir misin?
Öyle davran ki, senin iraden kendini bir kanun koyucu gibi hissetsin Öyle davran ki, bu davranış yanında insanlığı bir araç değil bir amaç olarak göresin Öyle davran ki, senin iradenin bir kanun gibi genel geçerliliği olsun
Savaş, mızraklı, trampetli bir bayram değildir Onun manzarası kandır Ölümdür
Tarihin konusu, kavimlerin ve insanların hayatıdır

Victor HUGO’nun sözleri

Öğrendikten, sevdikten sonra daha çok acı çekeceksiniz
Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur
Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık
Ölüm bu; ne hükümdar tanır, ne soytarı; herkesi aynı iştahla yutar
Hayat, felaket, yalnızlık, yüzüstü bırakılmışlık, yoksulluk kendine göre kahramanları olan savaş alanlarıdır
Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz
Kadınsız bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erkeği ateşleyen kadındır

FMArouet VOLTAIRE’nin sözleri

Ayrılık, tatmin edilmeyen aşkı arttırır
Her zaman zevk, zevk olmaktan çıkar Bir şeye düşkünlük hayvanlarda bile yoktur
Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşünceye karşı duramaz
İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker
İnsanoğlu hiç de kötü olarak yaratılmamıştır; ama hastalandığı gibi kötüleşir de
İyi bir taklit, kusursuz bir yaratıştır
Kendi nefsine hakim olan, dünyaya hükmedebilir
Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır
Seçilmiş birkaç kitaptan güzel ne olabilir
Tanrıya ettiğim dua pek kısadır; Tanrım düşmanlarımı gülünç duruma düşür
Vahşiler hariç, bütün insanlar, kitapların hükmü altındadır
Vatana sadakatla hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur
Vatanımız, bütün asil ruhlar için en mukaddes bir yerdir
Yarabbi ben düşmanlarımı yenmeğe kadirim Sen beni dostlarımdan koru

cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır
GIBBON

Hayatta hiç hata yapmamış birisi zaten hiçbir işe başlamamış demektir
HENRY FORD

Hayatta hiçbirşeyden korkmayın yalnız;herşeyi anlamaya çalışın MARİE CURİE

İnsanlar tecrübeleri oranında değil tecrübelerinden aldıkları dersler oranında olgundurlar
BERNARD SHAW

İYİYİ KURAN KÖTÜYÜ YIKAN OL.
İYİDE ÇOK KÖTÜDE YOK OL.
İYİDE BAŞ KÖTÜDE TAŞ OL.
İYİDE DOĞAN KÖTÜDE BATAN OL.
İYİYE MERT KÖTÜYE SERT OL.
İYİDE AÇAN KÖTÜDE SOLAN OL.
İYİYE TEMEL KÖTÜYE TEMBEL OL.
İYİDE BAKİ KÖTÜYE FANİ OL.
İYİYE HISIM KÖTÜYE HASIM OL.
İYİYE ELÇİ KÖTÜYE FELÇLİ OL.
İYİDE MODA KÖTÜDE KOMA OL.
İYİDE YETKİN KÖTÜDE BİTKİN OL.
İYİYE AŞİKAR KÖTÜYE VEDAKAR OL.
İYİYE TEK KÖTÜDE GEVŞEK OL.
İYİYE SARGIN KÖTÜYE DARGIN OL.
İYİDE COŞKUN KÖTÜDE DURGUN OL.
İYİDE ZENGİN KÖTÜDE FAKİR OL.
İYİDE KOŞAN KÖTÜDE DURAN OL.
İYİYE KUDUR KÖTÜYE UYUR OL
İYİYE HAZLİ KÖTÜYE NAZLI OL.
İYİYE GİRGİN KÖTÜDE BİTKİN OL.
İYİDE İNSANİYET KÖTÜDE İHANET OL.
İYİYE BİNBAŞ KÖTÜYE DİKBAŞ OL.
İYİYE VURGUN KÖTÜYE KURŞUN OL.
İYİDE BOLLUK KÖTÜDE YOKLUK OL.
İYİDE OCAK KÖTÜDE KORKAK OL.
İYİDE DOKSAN KÖTÜDE NOKSAN OL.
İYİDE AÇILIŞ KÖTÜDE KAPANIŞ OL.
İYİDE DAHİ KÖTÜDE ACEMİ OL.
İYİDE YAYGIN KÖTÜDE BAYGIN OL.
İYİYE KAYNAYAN KÖTÜDE KAYTARAN OL.
İYİDE DORUK KÖTÜDE UYUŞUK OL.

YA İYİDE ÇOK
YA ÇOK İYİDE OL

YA İYİSİ VAR
YA VAR İYİDE OL

ÇOK İNSANLAR GÖRDÜM
HAMURUNDA ÇAMUR YOK
ÇOK HAMURLAR GÖRDÜM
HAMURU ÇAMURDA YOK

ÇOK İNSANLAR GÖRDÜM
HAMURU BULUNMAZ
ÇOK BULUNMAZLAR GÖRDÜM
HAMURU İNSANA KONMAZ

ARAMAYANDA ARAR ARAYANDA ARAR
VAR GÜNDE
ARAYANDA ARAMAYANDA ARAMAZ OLUR
DAR GÜNDE

NAMERTTE MERTTİR MERTTE MERTTİR
VAR GÜNDE
MERTTE NAMERT OLUR
DAR GÜNDE

SEVMEYENDE SEVER SEVENDE SEVER
VAR GÜNDE
SEVENDE SEVMEYENDE SEVMEZ OLUR
DAR GÜNDE

DOSTTA DÜŞMANDA DOSTTUR
VAR GÜNDE
DOSTTA DÜŞMAN OLUR
DAR GÜNDE

ÇOK İNSANLAR GÖRDÜM
DÜRÜSTSÜZLÜĞÜ YOK
ÇOK DÜRÜSTLER GÖRDÜM
DÜRÜSTLÜĞÜ DÜRÜSTSÜZDE YOK

ÇOK İNSANLAR GÖRDÜM
İÇİ İYİDE YOK
ÇOK İYİLER GÖRDÜM
İÇİ KÖTÜDE YOK

ÇOK İNSANLAR GÖRDÜM
HUYU HUYLUDA YOK
ÇOK HUYLULAR GÖRDÜM
HUYU HUYSUZDA YOK

ÇOK İNSANLAR GÖRDÜM
YOLU YOLLUDA YOK
ÇOK YOLLULAR GÖRDÜM
YOLU YOLSUZDA YOK

ÇOK İNSANLAR GÖRDÜM
NAMUSU NAMUSLUDA YOK
ÇOK NAMUSLULAR GÖRDÜM
NAMUSU NAMUSSUZDA YOK

ÇOK İNSANLAR GÖRDÜM
ŞEREFİ ŞEREFLİDE YOK
ÇOK ŞEREFLİLER GÖRDÜM
ŞEREFİ ŞEREFSİZDE YOK

ÇOK İNSANLAR GÖRDÜM
NİYETİ İYİ NİYETLİDE YOK
ÇOK İYİ NİYETLİLER GÖRDÜM
NİYETİ KÖTÜ NİYETTE YOK

ÇOK İNSANLAR GÖRDÜM
İNSAFI İNSAFLIDA YOK
ÇOK İNSAFLILAR GÖRDÜM
İNSAFI İNSAFSIZDA YOK

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www teen sex video download hdredtubeporns.com original marathi sex beeg.deutsche deutschexporno.com xxxvideose mia khalifa full videos xhamsterporno.info tamli sex videos meena video sex indianporns.org xvideos latest indian