İnsanoğlu hilebazdır, kimse bilmez fendini, Her kime iyilik edersen, sakla ondan kendini. ( La-Edri ) İyiliği, yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes.( Cenap Şehabettin ) İyilik, insanlık sanatıdır. (