ÖzLü Aşk Sözleri

Ünlülerin aşka dair sözleri…

Aristo:
“Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir
ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki yoktur”

Augustinus:
“Sevgi ruhun güzelliğidir.”

Franz Xaver Von Baader:
“Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır.”

François Bacon:

“Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini
budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve
büyük işler aşkla uzlaşmaz”

Bailey:
“Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından
yaratılmıştır”

Balzac:
“Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının
elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri
sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar”

Basta:
“Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez
sever”

Jeremy Bentham:
“Aşk hazzı, dostlukla duyu hazlarından yoğrulmuştur”

Bulor:
“Aşk cennetin dilinden bize kalan tek andır”

Antoine Bret:
“Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur”

Jacob Boehme:
“İstek, hareket/genişleme, yön veren tezlere bilgelik
eklendiğinde aşk olur”

La Cordaire:
“Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur”

Dante:
“Geniş varlık denizinin her yanında geniş bir aşk akışı
vardır. Fiziksel devinim, bitkisel yaşam, zihinsel
yaşam… hep evrensel aşkın derece derece yükselen
aşamalarını oluşturur. Aşağı derecelerinde yanılmayan
aşk, akılla aydınlandığı zaman iyilik ve kötülüğe eğilim
kazanır. Aşk kusursuz olmayan iyiliklerin üzerinde de
vardır. Hatta irade, hile ve şiddet kullanmak yoluyla
bir başkasının kötülüğüne çalışmış olsa bile yine aşka
uyar. Kötülükler aşktan uzaklaşma oranında bir takım
derecelere sahiptir ve kötülük aşka yaklaşmak için sarf
ettiği üç oranında erdeme yaklaşmış olur… Cehennem
bile adalet kadar aşkın eseridir.”

Eugene Delacroix:
“Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden
başka bir dil ister”

Descartes:
“Bir şey kendimiz için iyi, yani uygun gibi sunulmuşsa
ona karşı aşk duyarız.”

Duclos:
“Aşk bıkılmayandır. Her şeyden bıkılabilir ama aşktan
… hayır”

Epiktet:
“Hareket etmenin nedeni ‘istek’ ve ‘sevmektir’, bu ise
düşünmektir. Aşk
tutkudur. İyi ya da kötünün ne olduğunu fark edemeyen
insan nasıl sevebilir”

Epikür:
“Bilge olan evlenmez. Evlense bile aşkın vehimlerine
kapılmaz… Bir uygarlığın yetkinliği ve insanlığı ancak
kardeşlik ve sevgiyle olasıdır.”

Douglas Ferrola:
“Aşk kızamığa benzer, insan ne kadar geç yakalanırsa o
kadar ağır geçer”

Faulkner:
“Aşkı kitaplara soktukları iyi oldu, yoksa belki de
başka yerde
yaşayamayacaktı.”

Fenelon:
“Sevmeden yaşamak yaşamak değildir. Az sevmek ise
sürüklenmektir.”

Feuerbach:
“Varlık sezginin, duyunun ve aşkın bir sırrıdır. Bu
kişi, bu şey yani bireysel, yalnız duyumda, yalnız
aşkta, mutlak bir değere sahiptir. Sonlu ve sonsuz orada
bulunur. Aşkın sonsuz derinliği ve aşkın gerçeği,
bununla yalnız bununla kaimdir” “… En derin ve en yüce
gerçekler duyumlarda saklıdır. Böylece genel olarak
başımız dışında bulunan bir nesne varoluşun gerçek ve
ontolojik belgesi aşktır, varoluşun aşktan ve duyumdan
başka belgesi yoktur.”

Costance Foster:
“Sevgi bizi zamanın yıkımından koruyan yıkılmaz bir
kaledir”

François M. C. Fourier:
1) Geçici ya da keyif verici aşklar ki, bu oyuncular,
kahpeler, arsızlık aşkları gibi şekillere ayrılır.
2) Az çok bir süresi fakat kısır aşklar ki, bunlar gözde
aşklardır.
3) Yalnız bir çocuk doğurtan geçici aşklar ki, bunlar
dölleyen aşklardır.
4) Karılar ve kocalar aşkıdır ki, bu iki tarafın isteği
ile yıllarca sürer ve bir çok çocuk doğurturur. Fakat
bunlar birbirleriyle yaşayıp yaşamamakta serbesttir.”

“Her erkek bütün kadınlara ve bir kadın bütün erkeklere
sahiptir.”

Freud:
“Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma; duygulanmanın
da temeli aşktır”

Geraldy:
“Erkeğin yaradılışında sevmek yoktu. Ona aşkı öğreten
kadındır”

Geothe:
“Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir”

Efes’li Heraklitos:
“Duyu organları akılsız ruhlara hizmet ettikleri zaman
kötü tanıklardır. Eşek samanı altına tercih eder; köpek
tanımadıklarına havlar. Domuz için çamur saf sudan daha
değerlidir. Deniz suyu ister temiz ister kirli olsun,
balıklar için kurtarıcı insanlar için uğursuzdur.”

Victor Hugo:
“Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır.”

Paul Henri D. Holbach:
“İnsanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur
olmaları telkin edilmeli ve kendileri için arkasından
koşması gereken hayallere gereksinimleri varsa,
doğruluk, iyilik ve barış sevgisini benimsemeleri
öğretilmelidir”

Holty:
“Aşk kulübeyi altından bir saraya benzetir.”

Albert Hubbart:
“Aşk yaşamdır deriz, ancak umutsuz inançsız aşk ölümden
beterdir.”

Konfüçyus:
“Dinsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi
hissi, aileden toplumdan hükümete dek karşılıklı olarak
uzamalıdır”

François La Rocheffoucauld:
“Tüm duygularımız ve tutkularımız rastlantı ve çıkarın
eseridir ve bizim erdem, aşk, karşılık beklemezlik
dediğimiz şeyler de hoşgörülerden başka bir şey
değildir. Adalet aşkı nedir? Adaletsizlik ıstırabından
korkmaktır. Aşk sahip olduklarımızın bizden alınması
korkusudur. Aşk duyuların bir hummasıdır.”

Mevlana:
“Bir aşkı başka aşk söndürebilir. Aşkta ne yükseklik, ne
alçaklık, ne de akıllılık ve akılsızlık vardır.
Hafızlık, şeyhlik, müritlik yoktur. Sadece kepazelik,
aşağılık ve rintlik vardır. İnsanın toprağını aşk
şebnemi ile yoğurdukları için alemde yüzlerce fitne ve
kargaşalık peyda olur. Aşkın yüzlerce neşteri, ruhun
damarlarına sokuldu ve oradan gönül adı verilen bir
damla aldı… Aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı
vardır, ne de ucu bucağı.”

Moliere:
“Kadınların büyük tutkusu aşkı ilham etmektir. İnsanı
aşkın güzellikleri
yaşatır.”

Montaigne:
“Aşk utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır.”

Mu-Ti:
“Kim başkasını severse kendisi de sevilecektir.
Başkalarını kazandırmış olan kendisi de kazanmış
olacaktır. Tüm insanlar kendileri arasında karşılıklı
bir sevgi hissederlerse, güçlüler zayıfları
avlayamazlar, sayıları çok olanlar daha az sayıdakileri,
baskıları altına alamazlar. Zenginler yoksulları asla
baskıları altına alamazlar, usta olanlar da
beceriksizlerle alay edemezler. Sevgide tarafsızlık,
kişisel sevgide yanılmayı önler; tarafsız sevgi kişisel
sevginin de güvencesidir.”

Newton:
“Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar
ördükleri için yanlız kalırlar.”

Robert Owen:
“İnsana karşı sonsuz bir sevgi ve şefkat duyabilmek için
dinsel inançlardan kurtulmak gerekir.”

Pascal:
“Aşk iradenin ereğidir. Her çeşit dışsal emir ve
baskılardan çok usa uymak gerekir. İradenin ereği olan
bu aşktan başlayıp tutkuda sona eren bir yaşam mutludur.
Bunlardan birini seçmem gerekse ‘aşk’ı yeğ tutarım. Biz
aşk karakteri ile doğarız. Aşk ruhumuz yetkinleştikçe
gelişir ve bizi güzel görünen şeye sürükler. Bundan
sonra artık bizim bu alemde sevmekten başka bir şey için
var olduğumuzdan kim kuşkulanır? … Aşkın konusu
güzelliktir ve insan evrenin en güzel nesnesi olduğu
için dışarıda aradığı bu güzelliğin örneğini kendi
içinde bulması gerekir. Bu itibarla insan ancak
kendisine benzeyeni ve olabildiği kadar kendisine
yaklaşanı sever. Sevmeye başlayınca eskisinden bambaşka
bir insan
olduğumuzu anlarız. Aşktan söz ede ede insan aşık olur.”

J. J. Rousseau:
“Aşk mutluluğunu evlendirdikten sonra da
sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu. Duygulu gönüller
sevginin her türlüsü için duygulu değil mi?”

Shakespeare:
“Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir…
Aşk gözle değil ruhla görülür.”

Madame De Scudery:
“İnsan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar.”

Schiller:
“Ey aşk, güzel ve kısasın… Aşk insanı birliğe,
bencillik yalnızlığa götürür.”

Seneca:
“Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir. Sevip de
yitirmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir.”

Stendal:
“Aşk, coşku ve tutku olduktan sonra insan hiç sarsılmaz,
bunlar olmayınca yaşam neye yarar”

Cenap Şehabettin:
“Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp
içindekilere bakılmalıdır.”

Mark Twain:
“Hiç kimse uzun süre evli kalmadıkça gerçek aşkın ne
olduğunu anlayamaz.”

Voltaire:
“Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir.
Tanrı kadınları
erkekleri evcilleştirmek için yarattı.”

Oscar Wilde:
“Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar da erkeklerin
son aşkı olmak ister.”

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www teen sex video download hdredtubeporns.com original marathi sex beeg.deutsche deutschexporno.com xxxvideose mia khalifa full videos xhamsterporno.info tamli sex videos meena video sex indianporns.org xvideos latest indian